Дарителство и доброволчество

Да възраждаш дарителството и доброволчеството в Северозападния край е мисия нелека, но не и невъзможна. С помощта на колеги от Български дарителски форум създадохме Програма за малки проекти и подготвихме учредяването на обществени дарителски фондове. С Програмата искахме да покажем как може да променяме общността с малко средства и много желание. Развиваме обществените фондове като устойчиви структури, които мобилизират ресурси в подкрепа на многобройни граждански инициативи, допринасят за възраждане на дарителската култура и доброволчеството, откриват нови хоризонти пред развитието на нашия регион. Фондовете обединяват лидери и идеи и допринасят за развитието на отговорност, овластяване, съпричастност на хората към живота в местната общност.

За периода 2015 -2019 г. в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово по Програмата се реализираха 77 идеи с помощта на 3755 доброволци и доброволен труд на стойност 160 067 лв.

154 граждански лидери на малките проекти бяха обучени в разработване и осъществяване на проектни идеи, отчитане на проекти, работа с и привличане на доброволци.

Участници в Програмата бяха читалищата в Бяла Слатина, Бърдарски геран, Бъркачево, Оряхово, Остров, Габаре, Галиче, Комарево, Лесковец, Остров, Селановци, Соколаре, Търнава, Търнак, Камерен хор в Бяла Слатина, НУ „Цани Гинчев”, ОУ „Свети Климент Охридски”, ПАГ „Никола Й. Вапцаров” и ПГО „Елисавета Багряна”, детските градини „Детелина” и „Незабравка”, Спортен клуб „Чавдар 2015” в Бяла Слатина, пенсионерски клуб в Бърдарски геран, ОУ „Христо Ботев” в Търнава, Основно училище „Г. С. Раковски” в Търнак, ДГ „Червена шапчица” в Габаре, детските градини „Пролет” и Дружба” в Оряхово, детската градина и основно училище в Остров, основно училище и Спортен клуб „Дунав 2016” в Селановци, детските градини „Звънче” и „Зравец” в Козлодуй и Хърлец, СУ „Христо Ботев” и Спортен клуб по кикбокс в Козлодуй, Общински детски комплекс и Исторически музей в Оряхово.

„Целта на програмата е адекватна на региона и потребностите на хората, акцентира на инициативността и гражданското съзнание на общностите и провокира социална активност.” „Програмата позволява да се открият неочаквано много съмишленици в развитието на дадена идея.”

Две книги за дарителството в Белослатинския и Оряховския край бяха създадени през 2018 – 2019 г.. Книгата „Прозорец към доброто” е дело на доктор Евгения Найденова след 10-месечно изследване на документи и архиви, в които се съхранява информация за дарителски и доброволчески инициативи в Оряхово от Освобождението до средата на миналия век. Книгата представлява документална ретроспекция на дарителството в Оряхово. Авторът на „Да дариш светлина” Светлина Берова направи преглед на стотици документи в продължение на 12 месеца, като в изданието накратко са описани истории за учебното дело, изграждането и дарителството за храмове, училища и читалища в населени места от община Бяла Слатина. Издирени, проучени и съхранени са имената на хора – просветители и дарители, работили с възрожденски плам, за да има едно книжовно население.

Обществени дарителски фондове бяха учредени в Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово между 2015 и 2019 г. За сравнително кратък период на съществуване фондовете набраха средства в размер на 37 200,00 лв. от местни граждани и бизнес.  С част от средствата, дарени в Обществения фонд в Бяла Слатина, бяха осъществени значими за общността инициативи – сцена на открито в Попица, Бъркачево и НУ „Цани Гинчев”, обновяване дворни пространства в Начално училище „Цани Гинчев“ и Детска градина „Радост“, творчески ателиета с деца в Народно читалище „Развитие 1892“, изграждане на „Стая на доброто“ в Основно училище „Свети Климент Охридски“, създаване на детска библиотека в Начално училище „Цани Гинчев“, велопаркинг в Основно училище „Христо Ботев“, книга с историята на с. Търнава, обновяване на детския отдел и въвеждане на електронен книжен каталог в Читалищната библиотека в Бяла Слатина, организиране на работилници за деца в НЧ „В. Левски 1899” – Търнак.

Общественият фонд в Бяла Слатина бележи успехи с привличането на стотици дарители, програмата „дарителство по ведомост”, събития като „Вечер на дарителите”!