Подкрепа за деца, семейства и възрастни хора

Чрез нови социални услуги в общността, дейности по превенция настаняването на деца в институции, дарителски кампании и целеви средства сдружението подобрява начина на живот на хиляди семейства в общините Бяла Слатина, Кнежа и Оряхово.

Като участник в пилотния проект „Социални услуги в замяна на нови работни места” (СЕЙН) в периода 2004 – 2007 г. организацията участва в разработване на стандарти за предоставяне на услугата „социален асистент” и беше работодател на 63 социални асистенти, които предоставяха услуги в домашна среда на 200 потребители. В периода 2008 – 2012 година социалните асистенти към сдружението работеха по проекти, финансирани с национални и европейски средства. Опитът, натрупан при предоставяне на услугата, служи за провеждане на обучения на преки доставчици на социални услуги в множество общини (Роман, Оряхово, Левски, Лом, Враца, Златарица и др.).

„Ранна интервенция на уврежданията”, „Мобилна социална услуга за семейството”, „Помощ в дома и градината”, „Център за социално включване”, „Заедно в общността” са имената на проекти, чиято основна цел е  социалното включване и подкрепа за деца и младежи със затруднения, включително деца и младежи в институции. В ателиета, обучения и празници създавахме настроение, добро самочувствие, умения и приятелства. Помогнахме за адаптацията на децата от Дом „Надежда”, Търнава, в новите Центрове за настаняване от семеен тип. В екипа по Ранна интервенция на уврежданията и Мобилна социална услуга бяха включени социални работници, психолог, специален педагог, рехабилитатор, логопед, лекар – специалисти с опит и доказан професионализъм.

„Превенция на изоставянето на деца в общините Бяла Слатина и Кнежа”, „Приятели на детето” , „Приятели на децата” са идеи, чрез които работихме за това по-малко деца да изпадат в риск от настаняване в институция. „Приятели на детето”  (2012 г.) създаде клубове за работа с деца в читалищата в Соколаре и Комарево, които работят и до днес, благодарение на неуморния хъс и желание на Веселка Борисова, Бойка Михайлова и Ивалина Стефанова. С тяхна помощ отбелязваме Денят на бащата. Декори и костюми за драматизация на приказки радват възпитаниците на ДГ „Незабравка”, благодарение на проект  „Приятели на децата” и финансовата подкрепа на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк.

Множество самостоятелни дарителски кампании и кампании на наши съмишленици помогнаха от 2010 г. да събераме дрехи, обувки, вещи от домакинството, учебници, книги и играчки на стойност  хиляди лв., с които достигнахме до над 1200 семейства в повече от 25 населени места.

Специална подкрепа оказахме на семействата, пострадали от наводнението в Бяла Слатина  и Галиче през 2014 г. С помощта на финансови средства – дарение от българи, живеещи в Белгия, осигурихме перилни и почистващи препарати и ученически пособия на над 100 семейства. Дарител в тази инициатива стана и семейството на Иван и Стефка Божинови от Бяла Слатина.

За превенция последствията на първата вълна на Ковид 19 през 2020 г.  с помощта на Фонд „Обединени срещу Ковид” предоставихме антибактериален гел, сапун с антибактериална съставка, анолит, етанол, маски, медицинско облекло, ръкавици, безконтактни дозатори за дезинфектант на 29 общопрактикуващи лекари и лекари – специалисти и 10 лица медицински персонал в 5 медицински центрове, както и пакети с хранителни продукти на 200 семейства, включително и на семейства от община Оряхово.