Новини

От 01.07.2023 г. е отворена Четвърта покана на Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина, за кандидатстване с проекти на граждански групи, институции и организации

По поканата могат да кандидатстват НПО, граждански групи, училища, детски градини, читалища, спортни клубове, които развиват дейност на територията на община Бяла Слатина.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 21-ви август 2023 г. включително.

Размер на финансиране от Фонда – до 2500  (две хиляди и петстотин) лв.

 

Повече информация може да научите в Насоките за кандидатстване, достъпни по-долу, фейсбук– страници на сдружение „Първи юни”  (сдружение „Първи юни“) и Обществения фонд (Обществен дарителски фонд – Бяла Слатина) и/или на телефон 0886856800.

 

1-Formuliar_za_kandidatstvane_4call

2-Budget

Nasoki_za_kandidatstvane_4call