21 години с обич и вдъхновение

Сдружение „Първи юни” работи в областите „Подкрепа за деца, семейства и възрастни хора”, „Гражданско образование” и „Дарителство и доброволчество” вече 20 години. 

То е учредено на 18.10.2022 г.  с предмет на дейност подобряване живота и благополучието на деца и хора в обшини от област Враца.

Историята на организацията може да докосне всеки с положителния заряд и голямата емоция, идващи от хилядите деца и хора, с които сдружението е работило.

Усмивките и щастието в очите на тези деца и хора е онова, което ни дава сила и кураж да продължаваме да работим!!! Да работим в онази част на света, която е нашата България!